รับบัตรกำนัล รพ.ยันฮี เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน ที่ศูนย์ความสวยงาม รพ. ยันฮีกับบัตรเครดิต KTC

รับบัตรกำนัล รพ.ยันฮี เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่ศูนย์ความสวยงาม รพ. ยันฮี ตามกำหนด ด้วยบัตรเครดิต KTC
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล รพ. ยันฮี มูลค่า 100 บาท
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล รพ. ยันฮี มูลค่า 400 บาท
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล รพ. ยันฮี มูลค่า 700 บาท

วิธีรับสิทธิ
ลงทะเบียน และรับบัตรกำนัล รพ. ยันฮี ที่โรงพยาบาล

 

1 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลยันฮี