สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ ไทยจักษุ พระราม 3

Promotion Lasik
- Advanced Conventional Lasik: ราคาพิเศษ ท่านละ 42,500 บาท (ราคาปกติ 60,000 บาท)
- Femtosecond Bladeless Lasik: ราคาพิเศษท่านละ 81,000 บาท (ราคาปกติ 120,000 บาท)

Promotion Wellness
- Sygmalllift HIFU: นวัตกรรมยกกระชับ ปรับรูปหน้าและคอ แบบไม่เจ็บจากประเทศฝรั่งเศส ราคาพิเศษ 1 ครั้ง ราคา 13,500 บาท
- eMatrix: นวัตกรรมการลดหลุมสิว ริ้วรอย ราคาพิเศษ 100 shots 7,500 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ไทยจักษุ พระราม 3