Healthy Pet...Happy Me 2024 ที่ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท Healthy Pet...Happy Me 2024 ที่ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท

Healthy Pet...Happy Me 2024 ที่ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท กับบัตรเครดิต KTC

» ส่วนลด 3%
สำหรับค่ารักษา ฝากเลี้ยง อาบน้ำ ตัดขน หรือ PetShop

» แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% (ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ)
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯทุก 500 บาท และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 500 คะแนน

ลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง
- SMS : พิมพ์ HTP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร16 หลัก ส่งไปยัง 0613845000
- Website : ktc.promo/htp
- KTC PHONE : 02 123 5000
หมายเหตุ :
- ขอสงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย ที่หารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น เศษของ 500 ไม่สามารถนำมาแลกเครดิตเงินคืนได้
- การคำนวนจะนับจากบัตรและวันที่ลงทะเบียนสำเร็จครั้งแรกเท่านั้น

» ผ่อน 0.74% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน ผ่าน KTC PHONE (ลงทะเบียนทุกครั้ง)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุ:
- สามารถรวมรายการที่มียอดซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
- ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ ที่ KTC PHONE 02 123 5000 ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
- ดอกเบี้ย 0.74% เทียบเท่าดอกเบี้ย Effective Rate ไม่เกิน 16% ต่อปี

25 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67

  • โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท พระราม9
  • โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท West Centre
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย