Healthy Pet...Happy Me 2024 ที่ เพ็ทคลับ Healthy Pet...Happy Me 2024 ที่ เพ็ทคลับ

Healthy Pet...Happy Me 2024 ที่ เพ็ทคลับ กับบัตรเครดิต KTC

» 1. โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับสุนัข
- โปรแกรม Standard ( สำหรับสุนัขอายุ 1 - 3 ปี ) ราคา 1,500 บาท จากราคาปกติ 1,650 บาท
- โปรแกรม Standard Plus ( สำหรับสุนัขอายุมากกว่า 3 ปี ) ราคา 3,000 บาท จากราคาปกติ 3,250 บาท
- โปรแกรม Premium ( สำหรับสุนัขอายุมากกว่า 3 ปี ) ราคา 4,500 บาท จากราคาปกติ 5,300 บาท

» 2. โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับแมว
- โปรแกรม Standard ( สำหรับแมวอายุ 1 - 3 ปี ) ราคา 750 บาท จากราคาปกติ 900 บาท
- โปรแกรม Standard Plus ( สำหรับแมวอายุมากกว่า 3 ปี ) ราคา 1,250 บาท จากราคาปกติ 1,400 บาท
- โปรแกรม Premium ( สำหรับแมวอายุมากกว่า 3 ปี ) ราคา 3,500 บาท จากราคาปกติ 4,200 บาท

» 3. เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพใดก็ตาม รับสิทธิในการตรวจค่าบ่งชี้ภาวะไตเสื่อม (Renal Biomarker : SDMA) เพิ่มเติม ในราคา 1,800 บาท จากราคาปกติ 2,600 บาท
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงรายการตรวจใดๆ เฉพาะที่ระบุในโปรมแกรมเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ตรวจสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้งดอาหารล่วงหน้ามาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

» แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% (ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ)
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯทุก 500 บาท และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 500 คะแนน

ลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง
- SMS : พิมพ์ HTP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร16 หลัก ส่งไปยัง 0613845000
- Website : ktc.promo/htp
- KTC PHONE : 02 123 5000
หมายเหตุ :
- ขอสงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย ที่หารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น เศษของ 500 ไม่สามารถนำมาแลกเครดิตเงินคืนได้
- การคำนวนจะนับจากบัตรและวันที่ลงทะเบียนสำเร็จครั้งแรกเท่านั้น

» ผ่อน 0.74% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน by PHONE (ลงทะเบียนทุกครั้ง)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุ:
- สามารถรวมรายการที่มียอดซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
- ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ ที่ KTC PHONE 02 123 5000 ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
- ดอกเบี้ย 0.74% เทียบเท่าดอกเบี้ย Effective Rate ไม่เกิน 16% ต่อปี

15 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67

  • โรงพยาบาลสัตว์ เพ็ทคลับ พัฒนาการ
  • เพ็ทคลับ ลาดพร้าว
  • เพ็ทคลับ แอทยู พาร์ค บางนา
  • เพ็ทคลับ เมกา มอลล์ บางนา
  • เพ็ทคลับ ศรีนครินทร์
  • เพ็ทคลับ เดอะพรอมานาด
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย