Healthy Pet...Happy Me 2023 ที่ โรงพยาบาลสัตว์ ตาลเดี่ยว Healthy Pet...Happy Me 2023 ที่ โรงพยาบาลสัตว์ ตาลเดี่ยว

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสัตว์ ตาลเดี่ยว

» ส่วนลด 5%
ค่ารักษา ,ค่ายา

» แลกรับเครดิตเงินคืน 15% (ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ)
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯทุก 500 บาท และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 500 คะแนน

ลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง
- SMS : พิมพ์ H23 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร16 หลัก ส่งไปยัง 0613845000
- Website : www.ktc.co.th/h23
- Application : KTC mobile
หมายเหตุ :
- ขอสงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย ที่หารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น เศษของ 500 ไม่สามารถนำมาแลกเครดิตเงินคืนได้
- การคำนวนจะนับจากบัตรและวันที่ลงทะเบียนสำเร็จครั้งแรกเท่านั้น

» ผ่อน 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน by PHONE (ลงทะเบียนทุกครั้ง)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุ:
- สามารถรวมรายการที่มียอดซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
- ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ ที่ KTC PHONE 02 123 5000 ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย