สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสัตว์ มายด็อก

ลด 5% ค่ารักษารักษาพยาบาล

1 พ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสัตว์ มายด็อก ลาดกระบัง