สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสัตว์นภัคสิริ

ลด 15% ค่ารักษาพยาบาล
ลด 50% ค่าห้องพัก
ฟรี ยาถ่ายพยาธิ หรือยาฉีดป้องกันเห็บและพยาธิหนอนหัวใจ1เข็ม เมื่อซื้อสินค้าบริการครบ 500 บาท

1 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสัตว์นภัคสิริ