สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุนัข
ราคา 2,070 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard
ราคา 5,850 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive
ราคา 6,480 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพ Grand

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับแมว
ราคา 2,160 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard
ราคา 3,780 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive
ราคา 5,490 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพ Grand

1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ