สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสัตว์บางกอก-รัชดา

ลด 10% ค่ายา
ลด 5% ค่าอาหารสัตว์

1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสัตว์บางกอก-รัชดา