สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสัตว์พญาไท 7

ลด 10% ค่าห้อง/ค่าฝากเลี้ยง

1 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสัตว์พญาไท 7