สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ คลินิกสัตวแพทย์แสนสุข

ลด 15% อาหาร ROYAL CANIN สูตร PET SHOP
ลด 20% อาหาร ROYAL CANIN สูตร รักษาโรค

1 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
คลินิกสัตวแพทย์แสนสุข