โปรโมชั่นโรงแรม เอ็กเซลล่า (Excella Hotel)

ห้องพักราคาพิเศษพร้อมอาหารเช้า

ห้อง Double Suite พิเศษ 790 บาท (ปกติ 890 บาท)
ห้อง Family Room (4 ท่าน) พิเศษ 1,400 บาท (ปกติ 1,590 บาท)

1 มี.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

สอบถามรายละเอียด โรงแรมเอ็กเซลล่า
โทร: 096 629 6493
อีเมล: info@excellahotel.com
ที่อยู่: 66/1 ถ. ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ดูโปรโมชั่นโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ คลิก โปรโมชั่นห้องพัก

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรม เอ็กเซลล่า