โปรโมชั่นโรงแรม เวย์ พัทยา (Way Hotel Pattaya)

ห้องพักราคาพิเศษ พร้อมอาหารเช้า

  • ห้อง Superior พิเศษ 2,500 บาท (ปกติ 7,062 บาท)
  • ห้อง Superior City View พิเศษ 2,600 บาท (ปกติ 7,651 บาท)

สิทธิพิเศษอื่นๆ

  • ฟรี Wi-Fi

1 ม.ค. 63 – 31 ต.ค. 63

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองห้องพัก โรงแรม เวย์ พัทยา
โทร. 096 321 9933
อีเมล: Rsvn@way-hotel.com
ที่อยู่: 555/865 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรม เวย์ พัทยา