โปรโมชั่นกรุงเทพประกันชีวิต ( Bangkok life ) ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 0% นาน 4 เดือน โปรโมชั่นกรุงเทพประกันชีวิต ( Bangkok life ) ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 0% นาน 4 เดือน

พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 0% นาน 4 เดือน ผ่านช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 4 เดือน

หมายเหตุ
• ขอสงวนสิทธิ์การผ่อนชำระค่าเบี้ย 0% นาน 4 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี ปีแรกผ่านช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท และการเข้าร่วมรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC สำหรับการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit linked) ทุกประเภท
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามรายการนี้
• เงื่อนไขการรับประกันชีวิตและความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต กำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance


1 ธ.ค. 66 – 30 พ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินของบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต