สิทธิประโยชน์รับส่วนลดทันที 10% หรือ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ และประกันภัยสุขภาพ Big C Insurance Broker กับบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ และประกันภัยสุขภาพทุกประเภทกรมธรรม์ใหม่กับ Big C Insurance Broker ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 1756 กด 5 และเคาน์เตอร์บิ๊กแคร์ 43 สาขา จะได้รับสิทธิประโยชน์ทันที ดังนี้

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุเต็มจำนวนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  - รับส่วนลดทันที 10% หรือ
  - ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 6 เดือน กับ Big C Insurance Broker

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพเต็มจำนวนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  - รับส่วนลดทันที 10% หรือ
  - ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน กับ Big C Insurance Broker

» วิธีการรับสิทธิ์
ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ และประกันภัยสุขภาพทุกประเภทกรมธรรม์ใหม่ที่ร่วมรายการกับ Big C Insurance Broker ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทร 1756 กด 5 และเคาน์เตอร์บิ๊กแคร์ 43 สาขา และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC VISA และ KTC MASTER CARD

 

15 ส.ค. 62- 31 ธ.ค. 62

 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Big C Insurance Broker