รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยสุขภาพ "ทิพยจัดเต็ม 15,000" กับบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันภัยสุขภาพ "ทิพยจัดเต็ม 15,000" ประเภทกรมธรรม์ใหม่กับทิพยประกันภัย ผ่านช่องทางโทรศัพท์ เบอร์ 1736 กด 2014, 2942, 2947 และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อทันที ดังนี้

ต่อที่ 1 : รับสิทธิ์ผ่อนชําระค่าเบี้ยประกันภัย 0% 6 เดือน
ต่อที่ 2 : รับเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกพามูลค่า 1,250 บาท
ต่อที่ 3 : รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิต

 

15 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)