รับสิทธิประโยชน์ 2 สิทธิ์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน Family Care แพ็คเกจคุ้มครองสุขภาพสำหรับทุกครอบครัวผ่านช่อง ทาง Direct

สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน Family Care แพ็คเกจคุ้มครองสุขภาพสำหรับทุกครอบครัวเฉพาะประเภทกรมธรรม์ใหม่ ของ บมจ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โดยกรอกข้อมูลผ่าน Link URL เว็บไซต์ https://fwdth.co/KfmBW  เพื่อให้เจ้าหน้าทีติดต่อกลับช่องทางโทรศัพท์ และชําระเงินผ่านบัตรเครดิต KTC  สมาชิกฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 สิทธิ์ มีรายละเอียด ดังนี้

สิทธิ์ที่ 1: รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 25% เมื่อสมาชิกในครอบครัวซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Family Care ความคุ้มครองพร้อมกัน 3คนขึ้นไป โดยชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตทั้งแบบรายเดือน และแบบรายปี
สิทธิ์ที่ 2: รับชุดบล๊อคไม้ Plan Toys เมื่อสมาชิกในครอบครัวซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Family Care ความคุ้มครองพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยเลือกชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตเฉพาะแบบรายปีเท่านั้น และถือกรมธรรม์ครบ 60 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติ

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์นี้สําหรับ 30 กรมธรรม์แรกเท่านั้น

คลิกกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่การขายติดต่อกลับ https://fwdth.co/KfmBW

 
 

1 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
FWD