เลือกรับคะแนนพิเศษสูงสุด 40% หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 0.80% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ AIA โดยการชำระแบบเต็มจำนวน ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและเบี้ยปีต่ออายุ ผ่านทุกช่องทาง ด้วยบัตรเครดิต KTC 

สิทธิพิเศษที่ 1: เลือกรับสิทธิพิเศษที่ตรงใจ คะแนนพิเศษ หรือเครดิตเงินคืน โดยไม่จำกัดยอดรับสูงสุดตลอดรายการ ดังนี้

กรณีเลือกรับคะแนนพิเศษ:
25 บาท รับ 1 คะแนน KTC FOREVER / KTC ROP และรับเพิ่มคะแนนพิเศษสูงสุดถึง 40%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย AIA ทั้งเบี้ยประกันปีแรก และเบี้ยประกันปีต่ออายุ ด้วยบัตรเครดิต KTC รับคะแนน KTC FOREVER / KTC ROP พิเศษสูงสุด 40% ของคะแนนปกติ
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 100,000 บาท ขึ้นไป /เซลล์สลิป รับคะแนนเพิ่ม 40%
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 50,000 – 99,999 บาท /เซลล์สลิป รับคะแนนเพิ่ม 30%
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 – 49,999 บาท /เซลล์สลิป รับคะแนนเพิ่ม 25%

หมายเหตุ:
- คะแนนพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568
- ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยลงทะเบียนก่อน และ/หรือภายในวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง
- กรณีสมาชิกมีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทั้ง เครดิตเงินคืนสูงสุด 0.8% และคะแนนสูงสุด 40%

หรือลงทะเบียนมากกว่า 1 รายการ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายที่มีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมครั้งหลังสุดเท่านั้น

1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ รับคะแนนพิเศษสูงสุด 40% (SMS & หรือออนไลน์)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.80%
รับเครดิตเงินคืน 0.80% ของค่าเบี้ยประกันภัย ไม่จํากัดตลอดรายการ
เมื่อชําระค่าเบี้ยประกันภัย AIA ทั้งเบี้ยประกันปีแรก และเบี้ยประกันปีต่ออายุ 10,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 100,000 บาท ขึ้นไป /เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.80%
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 50,000 – 99,999 บาท /เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.70%
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 – 49,999 บาท /เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.60%

หมายเหตุ:
- สมาชิกต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ตามที่ KTC กำหนด และหากสมาชิกลงทะเบียนซ้ำกันทั้ง 2 รหัส (คะแนนพิเศษ หรือเครดิตเงินคืน) KTC จะยึดการลงทะเบียนครั้งหลังสุดเพื่อมอบสิทธิพิเศษ
- สมาชิกที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน จะไม่ได้รับคะแนน KTC FOREVER หรือคะแนน KTC ROP จากยอดชําระค่าเบี้ยประกันที่นํามาคํานวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
- รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ เคทีซีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน

1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.80%(SMS & หรือออนไลน์)

สิทธิพิเศษที่ 2 :
คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย AIA ทั้งเบี้ยประกันปีแรก และเบี้ยประกันปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป
รับสิทธิ์ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

หมายเหตุ:
-สมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ได้ตามจํานวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชําระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
-สมาชิกต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ตามที่ KTC กำหนด

1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (SMS & หรือออนไลน์)

  • AIA
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
AIA