สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก แบบรายปีของ AIA 0% นาน 6 เดือน พร้อมสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง ด้วยบัตรเครดิต KTC  ผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนด   

หมายเหตุ:

- สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก แบบรายปีเท่านั้น
- สำหรับการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น
- สมาชิกต้องสมัครบริการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่องของ AIA (AIA Auto Pay) สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ต้องการร่วมรายการนี้
- สมาชิกที่เข้าร่วมรายการนี้จะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภท - ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการเข้าร่วมรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันแบบประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)

1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67

  • AIA
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
AIA