สิทธิพิเศษ 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าเอไอเอ

เมื่อชำระเบี้ยประกันเอไอเอ ผ่านบัตรเครดิต KTC ลูกค้าเอไอเอจะได้สิทธิพิเศษ 3 สิทธิ์ ดังนี้

รับสิทธิพิเศษที่ 1 และ 2 เมื่อชำระเบี้ยประกันปีแรกและปีต่อ ผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563
รับสิทธิพิเศษที่ 3 เฉพาะลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ แบบประกันชีวิตทั่วไป ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 - 15 มีนาคม 2563 เท่านั้น

สิทธิพิเศษที่ 1 : ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน KTC FOREVER / KTC ROP และรับเพิ่มคะแนนพิเศษสูงสุดถึง 100%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและเบี้ยประกันปีต่ออายุ ด้วยบัตรเครดิต KTC รับคะแนน KTC FOREVER / KTC ROP พิเศษไม่จำกัด สูงสุด 100% ของคะแนนปกติ (ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิตในกลุ่ม Unit Linked)
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 – 149,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 25%
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 150,000 – 299,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 35%
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 300,000 – 999,999 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 60%
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 1,000,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 100%

ลงทะเบียนรับสิทธิ์:
โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการ หรือภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ พิมพ์ AAA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ www.ktc.co.th/AAA

สิทธิพิเศษที่ 2: คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอ ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและเบี้ยประกันปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป รับสิทธิ์ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิตในกลุ่ม Unit Linked)

หมายเหตุ: สมาชิกบัตรฯสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์:
โดยลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ (1 SMS/กรมธรรม์/เซลล์สลิป) พิมพ์ AIA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนน KTC FOREVER ที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ หรือลงทะเบียนออนไลน์ www.ktc.co.th/AIA

สิทธิพิเศษที่ 3: รับฟรี e-Coupon Airport Limousine Standard Sedan/Camry หรือเทียบเท่า
เมื่อยอดชำระค่าเบี้ยประกันสะสมตลอดรายการ เป็นไปตามที่กำหนด เฉพาะลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ แบบประกันชีวิตทั่วไป (ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิตในกลุ่ม Unit Linked)
• ชำระค่าเบี้ยประกันรวมตลอดรายการตั้งแต่ 700,000 – 1,499,999 บาท รับฟรี บริการรถลีมูซีน จำนวน 1 ครั้ง มูลค่า 1,800 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกันรวมตลอดรายการตั้งแต่ 1,500,000 – 2,499,999 บาท รับฟรี บริการรถลีมูซีน จำนวน 2 ครั้ง มูลค่า 3,600 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกันรวมตลอดรายการตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี บริการรถลีมูซีน จำนวน 3 ครั้ง มูลค่า 5,400 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ์:
โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการ หรือภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ พิมพ์ APT เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ  (ลงทะเบียนผ่าน SMS ช่องทางเดียว)

ขั้นตอนการรับ e-Coupon Airport Limousine Standard Sedan/Camry ผ่านแอป KTC Mobile

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ e-Coupon เครดิตเงินคืน บนแอป KTC Mobile
 
 

15 ม.ค. 63 - 15 มี.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
AIA