จ่ายเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ปีแรกหรือปีต่ออายุ คุ้มโดนใจ เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC

กรณีชำระเต็มจำนวน
สิทธิพิเศษชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.7% ไม่จำกัดยอดเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อจ่ายเบี้ยประกันอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (Merchant Name “Allianz Ayudhya (AZAY)” MCC code 6300, 5960) แบบชำระเต็มจำนวน ทั้งเบี้ยประกันปีแรก และ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุ ด้วยบัตรเครดิต KTC

สมาชิกบัตรฯ จะได้รับสิทธิพิเศษ เครดิตเงินคืนสูงสุด 0.7% ของค่าเบี้ยประกัน (รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องแลกคะแนน) รายละเอียดดังนี้
- ชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 – 29,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.6%
- ชำระค่าเบี้ยประกัน 30,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.7%

หมายเหตุ:
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.7% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
- สมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมรับสิทธิ์พร้อมกับโปรโมชั่นประกันอื่นๆได้
- สมาชิกบัตรฯจะต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้ได้

วิธีการลงทะเบียนส่งข้อความ SMS พิมพ์ AZY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนและ/หรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ และลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ

1 มิ.ย. 67 - 31 พ.ค. 68

กรณีผ่อนชำระ
วิธีที่ 1: รับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการชำระค่าเบี้ยประกัน แบบชำระเต็มจำนวน มาเป็นการใช้บริการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

พิเศษสำหรับ สมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยและ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย และนายหน้าประกันชีวิต ภายใต้ MCC Code 6300 และ 5960 ด้วยบัตรเครดิต KTC แบบชำระเต็มจำนวน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการชำระค่าเบี้ยประกันฯ ผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวนดังกล่าว มาเป็นการใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% รายละเอียดดังนี้

• ใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 20% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 3 เดือน
• ใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 40% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 6 เดือน
• ใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 60% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 10 เดือน

วิธีการเข้าร่วมรายการ เมื่อสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC เรียบร้อยแล้ว สามารถโทรศัพท์ติดต่อมาที่ KTC Call Center หมายเลข 02 123 5650 เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับสิทธิ์ผ่อนชำระตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายในก่อนวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกในแต่ละรอบบัญชีเท่านั้น

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภท Unit Linked (MCC code 6211) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

วิธีที่ 2: เปลี่ยนยอดรูดเต็มให้เป็นผ่อนชำระด้วยตัวเอง ผ่านแอป KTC Mobile อัตราดอกเบี้ย 0.74% ต่อเดือน

ขั้นตอนการผ่อนชำระด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to make Installment Payment
ขั้นตอนการผ่อนชำระด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to make Installment Payment

ดาวน์โหลดแอป KTC Mobile ที่นี่

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย