สิทธิพิเศษชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.7% ไม่จำกัดยอดเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อจ่ายเบี้ยประกันอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (Merchant Name “Allianz Ayudhya (AZAY)” MCC code 6300, 5960) แบบชำระเต็มจำนวน ทั้งเบี้ยประกันปีแรก และ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุ ด้วยบัตรเครดิต KTC

สมาชิกบัตรฯ จะได้รับสิทธิพิเศษ เครดิตเงินคืนสูงสุด 0.7% ของค่าเบี้ยประกัน (รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องแลกคะแนน) รายละเอียดดังนี้
- ชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 – 29,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.6%
- ชำระค่าเบี้ยประกัน 30,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.7%

หมายเหตุ:
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.7% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
- สมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมรับสิทธิ์พร้อมกับโปรโมชั่นประกันอื่นๆได้
- สมาชิกบัตรฯจะต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้ได้

วิธีการลงทะเบียน ส่งข้อความ SMS พิมพ์ AZY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนและ/หรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ และลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ

1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย