รับ Bossini Bag มูลค่า 3,190 บาท เมื่อซื้อแบบประกัน Super Saving 15/7 ด้วยบัตรเครดิต KTC

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อแบบประกัน Super Saving 15/7 กรมธรรม์ใหม่ที่มีทุนประกันตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 0-2232-9266 และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC รับของสมนาคุณ Bossini Bag มูลค่า 3,190 บาท

 

15 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
อลิอันซ์ อยุธยา