เลือกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% หรือ คะแนนพิเศษสูงสุด 25% เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย กรุงเทพประกันชีวิต ผ่านบัตรเครดิต KTC

พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก และปีต่ออายุผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป ด้วยบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพิเศษ 2 สิทธิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สิทธิพิเศษที่ 1 : เลือกรับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม เครดิตเงินคืน หรือ คะแนนพิเศษ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% : ไม่จำกัดจำนวนเครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขยอดชำระเบี้ยประกันฯ ดังนี้

ยอดชำระเบี้ยประกันฯผ่านบัตรเครดิต KTC  / เซลล์สลิป

เครดิตเงินคืน

10,000 – 29,999 บาท

0.6%

30,000 – 499,999 บาท

0.7%

500,000 บาท ขึ้นไป

1%

หมายเหตุ:
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
- ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิตลอดรายการ โดยลงทะเบียนก่อน และ/หรือภายในวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง
- กรณีสมาชิกมีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทั้งเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% และคะแนนพิเศษสูงสุด 25% หรือลงทะเบียนมากกว่า 1 รายการ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายที่มีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมครั้งหลังสุดเท่านั้น
- รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ เคทีซีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน

1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% (SMS หรือ ออนไลน์)

หรือ เลือกรับคะแนนพิเศษสูงสุด 25% : ไม่จำกัดจำนวนคะแนนพิเศษ ตามเงื่อนไขยอดชำระเบี้ยประกันฯ ดังนี้

ยอดชำระเบี้ยประกันฯผ่านบัตรเครดิต KTC / เซลล์สลิป

คะแนนพิเศษ

10,000 – 29,999 บาท

15%

30,000 – 499,999 บาท

20%

500,000 บาท ขึ้นไป

25%

หมายเหตุ:
- คะแนนพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิตลอดรายการ โดยลงทะเบียนก่อน และ/หรือภายในวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง
- กรณีสมาชิกมีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทั้งเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% และคะแนนพิเศษสูงสุด 25% หรือลงทะเบียนมากกว่า 1 รายการ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายที่มีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมครั้งหลังสุดเท่านั้น

1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ รับคะแนนพิเศษสูงสุด 25% (SMS หรือ ออนไลน์)

สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 13% ของค่าเบี้ยประกันครบทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป โดยใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท

หมายเหตุ:
- สมาชิกบัตรฯสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
- ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง


1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (SMS หรือ ออนไลน์)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินของบมจ. กรุงเทพประกันชีวิต