รับ e-Coupon มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อประกันผ่านบัตรเครดิต KTC ณ บูธ กรุงไทย-แอกซ่า ในงาน Money Expo เดอะมอลล์ โคราช

พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพปีแรก แบบรายปี ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ภายในบูธงาน Money Expo ที่ เดอะมอลล์ โคราช ผ่านบัตรเครดิต KTC แบบชำระเต็มจำนวน ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2562 – 11 สิงหาคม 2562

รับ e-Coupon มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
• รับ e – Coupon แมคโดนัลด์มูลค่า 500 บาท (มูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 5 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 – 49,999 บาทต่อเซลล์สลิป
• รับ e – Coupon แมคโดนัลด์มูลค่า 1,000 บาท (มูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 10 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาทต่อเซลล์สลิป
• รับ e – Coupon Bar B Q Plaza มูลค่า 2,000 บาท (มูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 20 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

หมายเหตุ
1. สมาชิกจะต้องดาวน์โหลดและสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน KTC Mobile และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อขอรับ e – Coupon แมคโดนัลด์และ/หรือ e – Coupon Bar B Q Plaza ภายในงาน ณ จุดให้บริการในบูธกรุงไทย-แอกซ่า ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและ/หรือค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถรวมหรือแยกเซลส์สลิปได้
3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบ e – Coupon แมคโดนัลด์ สูงสุดเพียง 18,000 บาท หรือ 180 ใบ (มูลค่าใบละ 100 บาท) และ e – Coupon Bar B Q Plaza สูงสุดเพียง 10,000 บาท หรือ 100 ใบ (มูลค่าใบละ 100 บาท) เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน เครดิตเงินคืน และการเข้าร่วมรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC สำหรับการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit link) ทุกประเภท

 

9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต