สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับบัตรกำนัล มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพปีใหม่ แบบรายปี ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ภายในบูธงาน Money Expo ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพปีใหม่ แบบรายปี ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ภายในบูธงาน Money Expo ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ผ่านบัตรเครดิต KTC แบบชำระเต็มจำนวน ระหว่าง 6 กันยายน 2562 – 8 กันยายน 2562 รับบัตรกำนัล มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด

  • รับบัตรกำนัล สตาร์บัค มูลค่า 300 บาท (มูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 3 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์  เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 – 49,999 บาทต่อเซลล์สลิป
  • รับบัตรกำนัล สตาร์บัค มูลค่า 700 บาท (มูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 1 ใบ และมูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 2 ใบ ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพผ่านบัตรฯ  ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาทต่อเซลล์สลิป
  • รับบัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 1,200 บาท (มูลค่าใบละ 1,000 บาท จำนวน 1 ใบ และมูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 2 ใบ ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

สมาชิกสามารถนำเซลล์สลิปมาติดต่อขอรับบัตรกำนัลสตาร์บัค และ/หรือบัตรกำนัลเซ็นทรัล ได้ภายในงาน ณ จุดให้บริการของกรุงไทย-แอกซ่า โดยกรอกแบบฟอร์มการรับบัตรกำนัลตามที่เคทีซีกำหนด ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและ/หรือค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถรวมหรือแยกเซลส์สลิปได้

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน เครดิตเงินคืน และการเข้าร่วมรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC สำหรับการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit link) ทุกประเภท

 

06 ก.ย. 62 - 08 ก.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต