บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในบูธงาน Money Expo ที่ไบเทค บางนา วันที่ 28 พ.ย. 62 -1 ธ.ค. 62

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับบัตรกำนัล มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพปีใหม่ แบบรายปี ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ที่บูธงาน Money Expo ที่ไบเทค บางนา ผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเบี้ยปีใหม่ รายปีรับชำระจริงของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรฯแบบชำระเต็มจำนวนภายในงานจะได้รับทันทีบัตรกำนัล McDonald’s หรือบัตรกำนัล Starbucks ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
- บัตรกำนัล McDonald’s มูลค่า 400 บาท (มูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 4 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพใหม่ รายสามัญชำระจริงผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 – 49,999 บาทต่อเซลล์สลิป
- บัตรกำนัล McDonald’s มูลค่า 1,000 บาท (มูลค่าใบละ 1,000 บาท จำนวน 1 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพใหม่ รายสามัญชำระจริงผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาทต่อเซลล์สลิป
- บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,500 บาท (มูลค่าใบละ 1,000 บาท จำนวน 1 ใบ และมูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 1 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพใหม่ รายสามัญชำระจริงผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถนำเซลล์สลิปมาติดต่อขอรับบัตรกำนัล McDonald’s และ/หรือบัตรกำนัล Starbucks ได้ภายในงาน ณ จุดให้บริการของกรุงไทย-แอกซ่า โดยกรอกแบบฟอร์มการรับบัตรกำนัลตามที่เคทีซีกำหนด ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

 
 

28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต