บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต Thailand Smart Money ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว วันที่ 13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเบี้ยปีใหม่ รายปีรับชำระจริงของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรฯแบบชำระเต็มจำนวนภายในงานจะได้รับทันทีบัตรกำนัล McDonald’s หรือบัตร Starbucks ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
- บัตรกำนัล McDonald’s มูลค่า 400 บาท (มูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 4 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพใหม่ รายสามัญชำระจริงผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 – 49,999 บาทต่อเซลล์สลิป
- บัตรกำนัล McDonald’s มูลค่า 800 บาท (มูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 8 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพใหม่ รายสามัญชำระจริงผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาทต่อเซลล์สลิป
- บัตร Starbucks มูลค่า 1,500 บาท (มูลค่าใบละ 1,000 บาท จำนวน 1 ใบ และมูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 1 ใบ) ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพใหม่ รายสามัญชำระจริงผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถนำเซลล์สลิปมาติดต่อขอรับบัตรกำนัล McDonald’s และ/หรือบัตร Starbucks ได้ภายในงาน ณ จุดให้บริการของกรุงไทย-แอกซ่า โดยกรอกแบบฟอร์มการรับบัตรกำนัลตามที่เคทีซีกำหนด ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

 
 

13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต