สิทธิพิเศษผ่อนชำระเบี้ยประกันดอกเบี้ยผ่อนชำระพิเศษ นานสูงสุด 10 เดือน กรณีลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ย

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผลิตภัณฑ์ที่กำหนดของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและปีต่ออายุ
รับสิทธิ์ ผ่อนชำระเบี้ยประกันนานสูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ลูกค้ารับผิดชอบดอกเบี้ย) ตามรายละเอียดดังนี้
- ผ่อนชำระเบี้ยประกันนาน 3 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.74% ต่อเดือน
- ผ่อนชำระเบี้ยประกันนาน 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อเดือน
- ผ่อนชำระเบี้ยประกันนาน 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.60% ต่อเดือน
หมายเหตุ:
- วิธีทำรายการ: ทำรายการผ่าน Linked ที่กำหนด, หรือช่องทางอื่นที่กรุงไทย-แอกซ่า กำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการชำระเบี้ยประกัน โดยกำหนดค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
- ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการนี้จะได้รับคะแนนทุกประเภทตามปกติ

1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต