ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพปีแรก 0% นาน 3 เดือน ด้วยบัตรเครดิต

พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพปีแรกของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 3 เดือนโดยทำรายการผ่านช่องทางที่บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER/KTC ROP สำหรับยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% นาน 3 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ตามรายการนี้

หมายเหตุ
• ขอสงวนสิทธิ์การผ่อนชำระค่าเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพปีแรกผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC SENIOR ทุกประเภท, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ iWealthy, iInvest, iLink, MRTA/GLTSP, Life Smart, Life Easy, Life Save และ Life Save Plus 15/5 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการ โดยทำรายการผ่านช่องทาง (Linked) ที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกทำรายการผ่อนชำระได้ด้วยตนเองผ่าน Linked ที่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งให้
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% นาน 3 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ตามรายการนี้
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพตามรายการนี้

 

1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต