ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพปีแรก 0% นาน 3 เดือน ด้วยบัตรเครดิต

พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพปีแรกของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 3 เดือน โดยทำรายการผ่านแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตตามที่บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตกำหนด เฉพาะการทำรายการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 20 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER/KTC ROP สำหรับยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% นาน 3 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ตามรายการนี้

หมายเหตุ
• ขอสงวนสิทธิ์การผ่อนชำระค่าเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพปีแรกผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC UNIONPAY ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC SENIOR ทุกประเภท, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ iWealthy, iInvest, iLink, MRTA/GLTSP, Life Smart, Life Easy, Life Save และ Life Save Plus 15/5 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพตามรายการนี้
• เงื่อนไขการรับประกันชีวิตและความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000

 

1 ต.ค. 64 – 20 ธ.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต