ชำระค่าเบี้ยประกันอาคเนย์ประกันชีวิต  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% ไม่จํากัดตลอดรายการ

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งปีแรก และ/หรือปีต่ออายุ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ของกลุ่มบริษัทอาคเนย์ด้วยบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% ไม่จํากัดตลอดรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิพิเศษที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1%

รับเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 1% ของค่าเบี้ยประกัน ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุ
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัย 10,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.6%
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัย 50,000 – 499,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.7%
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัย 500,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1%

หมายเหตุ:
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
- ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยลงทะเบียนก่อน และ/หรือภายในวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง

สิทธิพิเศษที่ 2: คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท
เมื่อชําระค่าเบี้ยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้ทุกๆ 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

หมายเหตุ:
- สมาชิกบัตรฯสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
- ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง


1 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
อาคเนย์ประกันชีวิต