เลือกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% หรือ คะแนนพิเศษสูงสุด 25% โดยไม่จำกัดยอดรับสูงสุดตลอดรายการ และรับเพิ่ม คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 13%

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ชําระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ทั้งเบี้ยปีแรก และ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุของไทยประกันชีวิต ผ่านทุกช่องทางการขาย จะได้รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม สิทธิ์ที่ 1 เลือกรับ เครดิตเงินคืน หรือ คะแนนพิเศษ และสิทธิ์ที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนได้เพิ่ม 13% รายละเอียดดังนี้

สิทธิพิเศษที่ 1: เลือกรับสิทธิพิเศษที่ตรงใจ เครดิตเงินคืน หรือคะแนนพิเศษ โดยไม่จำกัดยอดรับสูงสุดตลอดรายการ ดังนี้

ยอดชำระเบี้ยประกันฯผ่านบัตรเครดิต KTC / เซลล์สลิปเครดิตเงินคืน
10,000 – 29,999 บาท 0.6%
30,000 – 499,999 บาท 0.7%
500,000 บาท ขึ้นไป 1%

หมายเหตุ:
- กรณีสมาชิกมีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทั้งเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% และคะแนนพิเศษสูงสุด 25% หรือลงทะเบียนมากกว่า 1 รายการ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายที่มีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมครั้งหลังสุดเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
- ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยลงทะเบียนก่อน และ/หรือภายในวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง
- รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ เคทีซีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน

1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% (SMS & หรือออนไลน์)

หรือ คะแนนพิเศษรับคะแนนพิเศษสูงสุด 25% ของค่าเบี้ยประกัน ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุ

ยอดชำระเบี้ยประกันฯผ่านบัตรเครดิต KTC / เซลล์สลิปคะแนนพิเศษ
10,000 – 29,999 บาท 15%
30,000 – 499,999 บาท 20%
500,000 บาท ขึ้นไป 25%

หมายเหตุ:
- กรณีสมาชิกมีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทั้งเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% และคะแนนพิเศษสูงสุด 25% หรือลงทะเบียนมากกว่า 1 รายการ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายที่มีการลงทะเบียน หรือทำรายการเข้าร่วมครั้งหลังสุดเท่านั้น
- คะแนนพิเศษตามรายการนี้จะคำนวณจากคะแนนปกติที่สมาชิกได้รับ ซึ่งคิดในอัตราชำระค่าเบี้ยประกัน ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 25 บาท รับคะแนนปกติ 1 คะแนน
- คะแนนพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568
- ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยลงทะเบียนก่อน และ/หรือภายในวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง

1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ รับคะแนนพิเศษสูงสุด 25% (SMS & หรือออนไลน์)

สิทธิพิเศษที่ 2: คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและเบี้ยประกันปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป รับสิทธิ์ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

หมายเหตุ: สมาชิกบัตรฯสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์: โดยลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ (1 SMS/กรมธรรม์/เซลส์สลิป) หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง

1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (SMS & หรือออนไลน์)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ไทยประกันชีวิต