(MKTIN-0794)
ประกันชีวิตธนทวี1 10/5 (1)
ประกันออมง่ายได้คืน

ซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆ

จ่ายเบี้ยสั้นๆ เพียง 5 ปี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
เมื่อซื้อและชำระเบี้ยประกันชีวิตธนทวี1 10/5 (1) หรือแบบประกันออมง่ายได้คืน
กรมธรรม์ใหม่ปีแรก รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตธนทวี1 10/5 (1)หรือแบบประกันออมง่ายได้คืน กรมธรรม์ใหม่ปีแรก แบบนายปี หรือรายครึ่งปี หรือชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายเดือน จำนวน 3 งวด ผ่านช่องทางที่กำหนด

แผนประกัน

ทุนประกัน (บาท)

รับบัตรกำนัล Tesco Lotus (บาท)

1

20,000

1,000

2

30,000

1,500

3

40,000

2,000

4

50,000

2,500

5

60,000

3,000

6

70,000

3,500

7

80,000

4,000

8

90,000

4,500

9

100,000

5,000

หมายเหตุ:
-ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลเฉพาะสมาชิกที่ซื้อประกันชีวิตธนทวี1 10/5(1) หรือแบบประกันออมง่ายได้คืน กรมธรรม์ใหม่เท่านั้น กรณีการชำระเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การมอบบัตรกำนัลเฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านช่องทางเวบไซต์ https://ktc.cards/thailife-10-5 และทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 054 8484 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
- บัตรกำนัลที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ผู้ติดต่อในกรมธรรม์ โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สมาชิกชำระเบี้ยประกันชีวิตปีแรกแบบรายปี หรือ รายครึ่งปี หรือรายเดือนนับจากวันที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน จำนวน 3 งวด
-ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบบัตรกำนัลตามรายการนี้ หากสมาชิกมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเล่มกรมธรรม์

15 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ.ไทยประกันชีวิต