รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท  เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน TIPlife Smart Cancer ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

(MKTIN-0470)
ประกันมะเร็ง
คุ้มครองเรื่องโรคมะเร็ง

คุ้มครองโรคมะเร็ง

ราคาสบายกระเป๋า

สมัครออนไลน์ง่าย

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน TIPlife Smart Cancer
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็งกับ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ 
https://sales.dhipayalife.co.th/ViewProduct/dbe105c9ddc90a9d67faaaa542ac31fb และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC

รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท

หมายเหตุ :
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ประกันที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด เท่านั้น
- บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโค้ดส่วนลด Shopee
- เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันตามรายการนี้


1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย