ชำระค่าเบี้ยประกันโตเกียวมารีนประกันชีวิต กับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% ไม่จํากัดตลอดรายการ 

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันโตเกียวมารีนประกันชีวิต กับบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพิเศษ 2 สิทธิ์ ดังนี้

สิทธิพิเศษที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1%

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ บมจ.โตเกียวมารีน ด้วยบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 1% ของค่าเบี้ยประกัน ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุ
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 - 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.6% ของค่าเบี้ยประกัน
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 50,000 - 499,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.7% ของค่าเบี้ยประกัน
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 500,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1% ของค่าเบี้ยประกัน

หมายเหตุ:
สมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในรายการนี้ จะไม่ได้รับคะแนน KTC FOREVER หรือคะแนน KTC ROP จากยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยลงทะเบียนก่อน และ/หรือภายในวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง 

1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ (SMS & หรือออนไลน์)

สิทธิพิเศษที่ 2: คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท
เมื่อชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตของโตเกียวมารีนประกันชีวิต ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 

หมายเหตุ:
สมาชิกบัตรฯสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป 
ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง  

1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

ลงทะเบียนร่วมรายการ (SMS & หรือออนไลน์)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต