ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน

เมื่อสมาชิกบัตรเครดิต KTC ซื้อประกันภัยทุกประเภทที่ร่วมรายการ ของกรุงเทพประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในการ ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ร่วมรายการและระยะเวลาของการผ่อนชำระ เป็นไปตามกรุงเทพประกันภัยกำหนด

 

1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
กรุงเทพประกันภัย