ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 8 เดือน 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
 เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (แบบประกัน TIP BEST DRIVE, TIP LADY และ TIP UP TO MILES) ของบมจ. ทิพยประกันภัย ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางสาขาธนาคารกรุงไทย และ Krungthai NEXT ด้วยบัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 8 เดือน โดยสมาชิกบัตรฯ ที่เลือกการผ่อนชำระในรายการนี้ จะไม่ได้รับคะแนนปกติ

 

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ทิพยประกันภัย