รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1, 2+ และ 3+ ผ่านบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1, 2+ และ 3+ ประเภทกรมธรรม์ใหม่กับทิพยประกันภัย เฉพาะช่องทางโทรศัพท์ โทร 1736 กด 2014, 2942, 2947 และช่องทางออนไลน์ https://affinity.tipinsure.com/ktc_motor และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อทันที

ต่อที่ 1 : รับส่วนลดทันที 10% (สําหรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1)
ต่อที่ 2 : รับสิทธิ์ผ่อนชําระค่าเบี้ยประกันภัย 0% 6 เดือน (สําหรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1)
ต่อที่ 3 : รับเครื่องฟอกอากาศภายในรถยนต์มูลค่า 1,200 บาท (สําหรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1, 2+ และ 3+ )


15 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)