ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์กับ บมจ. วิริยะประกันภัย ผ่านช่องทางที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67

หมายเหตุ
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัย, ช่องทางที่ร่วมรายการและระยะเวลาของการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ บมจ. วิริยะประกันภัย กำหนด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000

 

5 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
วิริยะประกันภัย