สิทธิพิเศษผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันทั้งปีแรกและปีต่ออายุ นานสูงสุด 10 เดือน

วิธีที่ 1: รับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการชำระค่าเบี้ยประกัน แบบชำระเต็มจำนวน มาเป็นการใช้บริการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

พิเศษสำหรับ สมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยและ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย และนายหน้าประกันชีวิต ภายใต้ MCC Code 6300 และ 5960 ด้วยบัตรเครดิต KTC แบบชำระเต็มจำนวน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการชำระค่าเบี้ยประกันฯ ผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวนดังกล่าว มาเป็นการใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% รายละเอียดดังนี้

• ใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 20% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 3 เดือน
• ใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 40% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 6 เดือน
• ใช้คะแนน KTC FOREVER จำนวน 60% ของยอดชำระค่าเบี้ยประกัน แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 10 เดือน

วิธีการเข้าร่วมรายการ เมื่อสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC เรียบร้อยแล้ว สามารถโทรศัพท์ติดต่อมาที่ KTC Call Center หมายเลข 02 123 5650 เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับสิทธิ์ผ่อนชำระตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายในก่อนวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกในแต่ละรอบบัญชีเท่านั้น

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภท Unit Linked (MCC code 6211) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

วิธีที่ 2: เปลี่ยนยอดรูดเต็มให้เป็นผ่อนชำระด้วยตัวเอง ผ่านแอป KTC Mobile อัตราดอกเบี้ย 0.74% ต่อเดือน

ขั้นตอนการผ่อนชำระด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to make Installment Payment
ขั้นตอนการผ่อนชำระด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to make Installment Payment

ดาวน์โหลดแอป KTC Mobile ที่นี่

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย