สิทธิประโยชน์รับ 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันอัคคีภัยสําหรับบ้านอยู่อาศัยช่องทางออนไลน์ของเมืองไทยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันอัคคีภัยสําหรับบ้านอยู่อาศัย ของเมืองไทยประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ http://bit.ly/MTIConnect-FireKTC
พร้อมกรอกโค้ด KTCHOME รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 : ต่อที่ 1 : รับบัตรกํานัล Tesco Lotus สูงสุด 1,500 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
- ชําระค่าเบี้ยประกัน 1,000 - 3,000 บาท รับบัตรกํานัล Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท
- ชําระค่าเบี้ยประกัน 3,001 - 5,000 บาท รับบัตรกํานัล Tesco Lotus มูลค่า 600 บาท
- ชําระค่าเบี้ยประกัน 5,001 - 7,000 บาท รับบัตรกํานัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
- ชําระค่าเบี้ยประกัน 7,001 บาทขึ้นไป รับบัตรกํานัล Tesco Lotus มูลค่า 1,500 บาท

ต่อที่ 2 : รับสิทธิ์ผ่อนชําระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

 

25 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
เมืองไทยประกันภัย