สิทธิประโยชน์ประกันภัยการเดินทาง 2 ต่อ กับ AIG ด้วยบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางกับ AIG  ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.travelguard.in.th/campaign/deal/ktc/  และระบุรหัสส่วนลด KTCTA
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562 และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตเคทีซี

สมาชิกบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 15% จากค่าเบี้ยประกันสุทธิ
ต่อที่ 2 : รับคะแนน 6 เท่า (คะแนนปกติ 1 เท่า และ คะแนนพิเศษอีก 5 เท่า)

หมายเหตุ :
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดค่าเบี้ยประกันเฉพาะรายการที่ซื้อผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

 

1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
AIG Insurance