รับฟรีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากชับบ์ สูงสุด 10 วัน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท

รับ! ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากชับบ์ สูงสุด 10 วัน

  • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท
  • ดูแลค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล รวมทั้งการรักษาพยาบาลจากอาการโควิด*สูงสุด 2,000,000 บาท ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ (ยกเว้นบัตรวีซ่า คลาสิก/บัตรวีซ่า โกลด์)
  • พร้อมดูแล 24 ชม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก
  • ใหม่! คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางสูงสุด 35,000 บาท
  • ใหม่! คุ้มครองค่าใช้จ่ายกรณีลดวันเดินทางกลับไทยก่อนกําหนด สูงสุด 35,000 บาท

*หมายเหตุ : ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการรักษาโควิดจะพิจารณาจากความจําเป็นในการรักษาทางการแพทย์เช่นเดียวกับการรักษาโรคอื่นๆ ซึ่งไม่รวมถึงการกักตัว การรักษาในที่พัก หรือ การรักษาใน Hospitel

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับความคุ้มครอง ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
1.ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันทําการผ่าน www.chubb.com/th-th/VISA
2.กรมธรรม์ จะส่งให้ทางอีเมล
3.ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสม ในต่างประเทศผ่านบัตรวีซ่าที่แจ้งใช้สิทธิ์

  • บัตรวีซ่า คลาสิก / บัตรวีซ่า โกลด์ อย่างน้อย 10,000 บาท
  • บัตรวีซ่า แพลตินั่ม / บัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ / บัตรวีซ่า อินฟินิท อย่างน้อย 20,000 บาท เพื่อรักษาสิทธิ์ในครั้งถัดไป
 

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
CHUBB