รับสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต KTC

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure ของบมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ https://iinsure.kpi.co.th/ktc/ta และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

รับสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม 2 ต่อ
ต่อที่ 1: รับส่วนลดทันที 10% โดยกรอกรหัสโปรโมชั่น “KTC2020”
ต่อที่ 2: รับของสมนาคุณ Starbucks e-Coupon หรือ Bar B Q Plaza e-Coupon หรือ MK e-Coupon มูลค่าสูงสุด 900 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป /กรมธรรม์ ตามเงื่อนไขดังนี้
- รับ e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 -999 บาท/เซลส์สลิป
- รับ e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท/เซลส์สลิป
- รับ e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 – 1,999 บาท /เซลส์สลิป
- รับ e-Coupon มูลค่า 400 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 – 2,499 บาท /เซลส์สลิป
- รับ e-Coupon มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,500 – 2,999 บาท /เซลส์สลิป
- รับ e-Coupon มูลค่า 600 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 – 3,499 บาท /เซลส์สลิป
- รับ e-Coupon มูลค่า 700 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,500 – 3,999 บาท /เซลส์สลิป
- รับ e-Coupon มูลค่า 800 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 4,000 – 4,499 บาท /เซลส์สลิป
- รับ e-Coupon มูลค่า 900 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป
โดยนับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทํารายการ 1 ครั้ง (ทํารายการซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 10 ท่าน/ครั้ง)

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมที่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ i-insure@kpi.co.th

 
 

1 ก.พ. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย