สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC

ผ่านช่องทาง https://www.msig-thai.com/ktc 

รับสิทธิ์ 2 ต่อ

ต่อที่ 1   รับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ต่อที่ 2   รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 500 บาท      
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ แบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง ดังนี้
- 500 – 999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ
- 1,000 – 1,499 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท หรือ
- ตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท

เมื่อชำระค่าประกันผ่านบัตรฯ แบบรายปี/ผู้เดินทาง
รับ Starbucks e-Coupon 500 บาท

หมายเหตุ :

  • Starbucks e-Coupon ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิก โดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)  ภายใน 15 วันทำการ หลังจากสมัครทำประกันภัย ในรูปแบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 
  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้  
  • กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายได้ที่  www.ktc.co.th/insurance หรือ KTC PHONE  โทร 02 123 5000

1 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
MSIG Travel Easy