ให้คะแนนของคุณ แทนความมั่นใจทุกการเดินทาง กับ MSIG Travel Forever

พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับสิทธิ ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับความคุ้มครองประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Forever จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ผ่าน https://www.msig-thai.com/ktcforever/travel

  • วันเดินทาง 1 – 5 วัน ใช้คะแนน KTC Forever แลกรับประกันภัยเดินทาง Happy Easy Asia 1,700คะแนน, Happy Easy Worldwide 2,500 คะแนน หรือ ประกันภัยเดินทาง Premium Easy Asia 4,000คะแนน, Premium Easy Worldwide 5,000 คะแนน
  • วันเดินทาง 6 – 10 วัน ใช้คะแนน KTC Forever แลกรับ ประกันภัยเดินทาง Happy Easy Asia 2,200 คะแนน, Happy Easy Worldwide 3,000คะแนน หรือ ประกันภัยเดินทาง Premium Easy Asia 4,700 คะแนน, Premium Easy Worldwide 6,000 คะแนน
  • วันเดินทาง 11 – 15 วัน ใช้คะแนน KTC Forever แลกรับ ประกันภัยเดินทาง Happy Easy Asia 3,000คะแนน, Happy Easy Worldwide 3,800 คะแนน หรือ ประกันภัยเดินทาง Premium Easy Asia 6,500 คะแนน, Premium Easy Worldwide 8,000 คะแนน

หมายเหตุ : เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

 

1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
MSIG Travel Forever