สิทธิประโยชน์ประกันเดินทางต่างประเทศ (เมืองไทย Happy Mile Travel 2019) สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC สิทธิประโยชน์ประกันเดินทางต่างประเทศกับเมืองไทยประกันภัย สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันเดินทางเมืองไทย Happy Mile Travel ที่ร่วมรายการของเมืองไทยประกันภัย ผ่านช่องทางตามที่กำหนด https://www.mticonnect.com/landingpage/TAHappyMile_KTC และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

รับสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม 2 ต่อ

สิทธิประโยชน์ต่อที่ 1: รับ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 400 บาท หรือ บัตรเงินสด King Power มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

- เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 – 2,499 บาท/เซลล์สลิป รับ Starbucks e-Coupon 100 บาท สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยรวมทุก 500 บาท/เซลล์สลิป (จำกัดการมอบ Starbucks e-Coupon รวมมูลค่าสูงสุด 400 บาท)

หรือ

- เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรเงินสด King Power 500 บาท สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยรวมทุก 2,500 บาท/เซลล์สลิป (จำกัดการมอบบัตรเงินสด King Power รวมมูลค่าสูงสุด 2,500 บาท)

สิทธิประโยชน์ต่อที่ 2: พิเศษสำหรับสมาชิกบัตร KTC รับเพิ่ม Travel Tag มูลค่า 129 บาท (1 ชิ้น/กรมธรรม์)

 

1 พ.ค. 62 - 31 ส.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
เมืองไทยประกันภัย