สิทธิประโยชน์ 3 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง Safety Worldwide Travel ด้วยบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง Safety Worldwide Travel
ผ่านช่องทางออนไลน์ https://webtaonline.safety.co.th/ta-online/?partnerid=KTC
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตเคทีซี
สมาชิกบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต่อที่ 1 : รับของสมนาคุณตาม Tier ค่าเบี้ยประกัน
เบี้ยประกันต่ำกว่า 500 บาท รับของสมนาคุณ กระเป๋าใส่เหรียญ
เบี้ยประกันภัยทุกๆ 500 บาท รับของสมนาคุณ Starbucks Voucher 100 บาท
เบี้ยประกันภัย 2,000 บาท ขึ้นไป รับของสมนาคุณ ตุ๊กตาหมีน้อย Anee Park และ Starbucks Voucher 400 บาท

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนอีก 10% จากค่าเบี้ยประกันสุทธิ
ต่อที่ 3 : รับคะแนน KTC Forever X5

หมายเหตุ :
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดค่าเบี้ยประกันเฉพาะรายการที่ซื้อผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

  • Safety Worldwide Travel
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ.ประกันคุ้มภัย