สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางกับ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ด้วยบัตรเครดิต KTC

ผ่านช่องทาง traveljoy.sompo.co.th

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับทันทีส่วนลด 10%
เมื่อระบุรหัสส่วนลด: “KTCSP

ต่อที่ 2 รับคะแนน KTC FOREVER หรือ KTC ROP X10
(*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 9 เท่า)

1 ก.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 119 3088 
หรือ https://www.facebook.com/SompoThailand

หมายเหตุ :

  1. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับคะแนนพิเศษนี้ได้ 
  2. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร 02 119 3000
  3. คะแนนพิเศษ KTC FOREVER หรือ KTC ROP ที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
  4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Sompo