สิทธิประโยชน์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 3 ต่อ

สิทธิประโยชน์ประกันภัยการเดินทางสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส (GTIP) ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยวและรายปี ของ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด (www.thaivivat.co.th/KTC) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 รับสิทธิประโยชน์ 3 ต่อ ดังนี้

ต่อที่ 1:  รับส่วนลดทันที 10% ของค่าเบี้ยประกันภัย โดยกรอกรหัสโปรโมชั่น “KTCSAVE10”
ต่อที่ 2:  รับส่วนลด Grab 20% สำหรับการเดินทางไปกลับสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง
ต่อที่ 3:  รับเพิ่ม แก้ว Snow Town มูลค่า 179 บาท กรณีสมาชิกซื้อแผนความคุ้มครองแบบรายปี
 

1 ส.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Thaivivat