พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ต่อเซลส์สลิป สำหรับเบี้ยประกันปีแรก และผ่านช่องทางการซื้อออนไลน์เท่านั้น

(MKTIN-0801)
FWD Easy E-Save 10/5
ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ Easy E-SAVE 10/5 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ต่อเซลส์สลิป

ซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆ

จ่ายเบี้ยสั้นๆ เพียง 5 ปี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ต่อเซลส์สลิป
เมื่อชำระเบี้ยประกันออนไลน์ FWD Easy E-Save 10/5 สำหรับเบี้ยประกันปีแรก และผ่านช่องทางการซื้อออนไลน์เท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 25 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค.66

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อใช้บัตรเครดิต KTC ชําระค่าเบี้ยประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ Easy E-SAVE 10/5 สำหรับเบี้ยประกันปีแรก ช่องทางออนไลน์ ผ่าน http://ifwd.fwd.co.th/  ค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.66 – 31 ธ.ค.66  สมาชิกบัตรฯจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/เซลส์สลิป
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ 30,000 - 50,000 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ 50,001 - 80,000 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ 80,001 - 100,000 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,100 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ 100,001 - 200,000 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ 200,001 - 300,000 บาท /เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ 300,001 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท

หมายเหตุ:
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาทต่อเซลส์สลิป ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
- สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน website ที่กำหนด รหัสลงทะเบียน FWE และระบุหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก, เลขกรมธรรม์ประกันภัย (ตัวอย่าง D00000000 ขึ้นต้นด้วย D ตามด้วยตัวเลข 8 ตัว),และ ชื่อ และนามสกุลเจ้าของกรมธรรม์ (ภาษาไทย) โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่ทำรายการ และได้รับการตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
- สมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมรับสิทธิ์พร้อมกับโปรโมชั่นบนหมวดประกันอื่นๆได้

25 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค.66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย